拼音音节 受欢迎程度 排行榜

By: 李揾宝·域名博客 | Date: 2023年4月30日 | Categories: 未分类

仅供参考,如需注册,请慎重考虑。

扫描的双拼域名总数:155880,由395个音节生成。

受国外米农的影响,一位或两位的音节对应的数据不是太准确了。

参考资料:双拼.com的被注册情况报告(2007-8-26)

1) 某个音节开头的 双拼.com 还可注册的数目:

e : 6 re : 83 zhang : 134 gun : 229

a : 9 xing : 83 shun : 134 nuo : 232

yi : 14 tao : 83 ce : 134 shuo : 232

da : 17 yun : 84 quan : 134 gua : 233

bo : 25 feng : 84 huan : 135 dui : 233

li : 25 dan : 86 gong : 136 zui : 234

ai : 26 lao : 86 lai : 137 zun : 236

yu : 27 ou : 87 huang : 137 nei : 237

ma : 30 jie : 87 xie : 137 kuang : 237

bai : 30 tong : 87 hou : 138 chai : 238

ji : 31 yao : 88 lang : 138 que : 238

fu : 32 xu : 88 fen : 139 biao : 240

le : 33 jian : 88 gang : 139 chou : 241

jin : 34 ti : 88 bin : 139 cong : 244

hua : 34 man : 88 bang : 141 cang : 244

xin : 35 qing : 89 xuan : 142 piao : 245

shi : 35 yang : 89 jiang : 142 sao : 246

ya : 35 nan : 89 xiu : 142 nao : 246

san : 37 zhu : 91 ping : 143 mou : 246

an : 37 ren : 91 hei : 144 zhuang: 247

su : 38 ru : 91 hang : 144 zeng : 247

mi : 39 chu : 92 cao : 144 pang : 249

bi : 39 sa : 93 tie : 145 tiao : 255

xi : 39 min : 93 run : 145 zhuan : 255

ba : 39 ci : 93 qiu : 145 huai : 256

you : 39 pa : 93 ken : 148 bie : 258

mei : 40 jun : 93 huo : 148 tui : 260

he : 41 qu : 94 she : 148 mian : 260

di : 41 fang : 94 duo : 149 leng : 264

si : 42 ying : 95 tou : 152 duan : 265

ke : 42 cha : 95 nu : 153 geng : 265

mo : 42 ze : 95 wai : 155 nin : 265

hao : 43 tan : 95 kun : 155 kuo : 265

wang : 43 jiu : 95 bing : 155 zang : 266

gu : 44 ben : 96 shuang: 155 kui : 268

de : 44 pi : 97 cu : 158 ruo : 271

qi : 45 qian : 97 peng : 159 nian : 273

wu : 46 sheng : 98 jiao : 159 kuan : 274

wo : 47 po : 98 zhan : 159 shuai : 276

xiao : 48 yuan : 99 ne : 161 zha : 277

bu : 48 shou : 99 sui : 161 diao : 279

bao : 49 chen : 100 rong : 163 shai : 279

tian : 49 zhao : 100 men : 164 tuan : 282

lu : 49 me : 100 shui : 166 cou : 283

ka : 49 pin : 100 chuan : 167 tun : 283

ku : 50 ca : 101 zhou : 168 juan : 285

ju : 50 lian : 102 pei : 169 ruan : 286

hu : 51 shan : 103 kong : 170 neng : 286

hong : 51 che : 103 zhuo : 173 mang : 286

sou : 52 zhen : 104 hen : 173 luan : 287

tu : 52 xian : 104 suo : 176 mie : 289

fa : 52 chang : 105 qiao : 177 kua : 291

wan : 53 en : 105 qiang : 177 nie : 293

zi : 53 sha : 105 zhe : 177 gei : 295

hai : 55 liu : 107 chan : 177 zhai : 297

ye : 56 mao : 107 tuo : 179 nen : 302

te : 58 dai : 108 lou : 180 pie : 303

wei : 58 chao : 109 ting : 182 zhui : 306

cai : 59 ga : 110 niu : 183 zei : 307

zhong : 59 er : 110 gen : 184 lia : 309

tai : 59 xiang : 110 deng : 185 pian : 310

jia : 60 lv : 110 kuai : 185 rao : 310

du : 60 xue : 111 zuo : 186 suan : 312

han : 61 ding : 111 chuang: 187 zhua : 312

lan : 62 song : 112 nai : 189 fou : 318

se : 63 sen : 112 kao : 190 weng : 323

mu : 64 sai : 112 ran : 191 cuo : 323

ao : 65 xun : 112 qun : 192 seng : 323

shu : 66 ling : 113 teng : 192 beng : 325

zhi : 66 gui : 114 kou : 192 lue : 327

shen : 66 rui : 114 hun : 193 guai : 328

bei : 67 kan : 115 zai : 195 qia : 331

jing : 67 xia : 115 nong : 195 chui : 332

ta : 67 yo : 115 shao : 196 niao : 334

long : 67 tang : 116 miao : 197 nang : 334

na : 69 yue : 116 zen : 201 nuan : 334

dong : 71 kang : 117 pao : 202 miu : 335

wen : 71 cheng : 118 gai : 204 rang : 335

chi : 72 yong : 118 lun : 204 shua : 336

ha : 72 dao : 118 lie : 204 qie : 339

pu : 73 guan : 118 cui : 204 zuan : 340

fei : 73 dian : 118 xiong : 209 qiong : 341

guo : 73 zu : 118 chong : 212 keng : 342

kai : 73 gan : 120 sang : 212 diu : 348

yin : 75 pan : 121 ning : 215 zhun : 353

ni : 75 lei : 122 pen : 215 nue : 353

ri : 75 zheng : 123 zao : 216 shuan : 368

mai : 75 fo : 124 dang : 218 cuan : 368

hui : 76 heng : 124 dun : 218 ceng : 369

yan : 76 pai : 125 rou : 218 reng : 376

lin : 77 meng : 127 zou : 219 jiong : 376

sun : 78 qin : 127 bian : 219 chuo : 377

ban : 78 chun : 129 liao : 219 niang : 382

ming : 79 liang : 129 die : 221 zhuai : 386

la : 81 can : 129 zong : 222 chuai : 394

shang : 81 guang : 130 zan : 224

fan : 81 dou : 131 cun : 225

gao : 81 luo : 132 ang : 227

wa : 82 za : 132 jue : 228

ge : 82 gou : 133 nv : 228

2) 某个音节结尾的 双拼.com 还可注册的数目:

ke : 6 shan : 83 ca : 133 kao : 225

e : 14 ao : 84 ru : 135 rou : 227

a : 19 hong : 84 hang : 135 hen : 228

da : 20 bi : 84 yong : 136 jue : 229

ba : 20 yun : 85 gui : 137 zhai : 229

le : 21 man : 85 gen : 137 nie : 229

li : 22 qu : 85 lai : 138 pian : 231

yi : 26 wa : 85 ben : 138 zhuo : 232

shi : 27 ce : 86 peng : 139 sang : 232

ge : 28 nan : 86 zhen : 139 zou : 232

ji : 28 ting : 86 can : 139 cong : 233

er : 28 dan : 87 kou : 140 diao : 235

you : 30 yin : 87 pan : 140 zuo : 237

bao : 30 bang : 88 liao : 140 niao : 237

zi : 31 jian : 89 tie : 141 lia : 239

yu : 33 ping : 90 teng : 142 juan : 243

wang : 35 hai : 90 nu : 143 dui : 244

ma : 36 han : 91 za : 144 nei : 247

di : 36 mao : 91 qin : 144 tun : 249

du : 36 pin : 91 lun : 144 cang : 250

fa : 37 xian : 91 chao : 144 seng : 253

bo : 38 meng : 91 xie : 145 shuang: 254

de : 42 sen : 92 liu : 145 zong : 254

ya : 43 ou : 92 qiang : 146 sao : 256

hu : 45 gao : 92 zheng : 146 ruan : 257

ye : 45 kai : 93 pa : 147 kui : 258

qi : 46 yue : 93 jiao : 148 zun : 259

xin : 46 gang : 94 she : 151 shao : 262

an : 46 min : 94 xuan : 151 shuai : 264

na : 47 dong : 94 qiu : 152 mou : 264

fu : 47 zu : 95 shun : 152 chai : 264

ren : 48 wo : 97 qiao : 154 cui : 269

tu : 48 ding : 97 heng : 154 bie : 272

hua : 50 ze : 97 jiu : 155 nang : 272

jia : 50 ci : 98 zai : 156 zui : 272

mei : 51 fei : 99 chun : 157 tuan : 276

long : 51 shen : 99 guang : 157 chou : 276

xi : 52 chen : 99 lou : 159 pie : 276

ku : 53 sa : 99 pei : 159 kuai : 277

ni : 54 bei : 100 kong : 160 leng : 280

mi : 55 chang : 101 zhe : 162 kuang : 281

se : 56 lang : 101 shui : 163 kuo : 281

ju : 56 xu : 102 ang : 163 kuan : 282

si : 56 wan : 102 chan : 164 tui : 282

xing : 56 yao : 103 ken : 164 zhuan : 283

ka : 57 mai : 103 bing : 165 hei : 284

he : 58 po : 104 sai : 165 fou : 284

tai : 58 shang : 104 duo : 165 mie : 284

yuan : 59 lei : 104 fo : 165 rang : 285

jin : 59 ning : 104 dun : 166 mang : 286

gu : 59 ga : 106 huan : 166 geng : 288

ta : 59 men : 106 chuang: 168 zha : 289

la : 60 zhu : 108 tuo : 168 lue : 291

lin : 60 kang : 109 chuan : 168 tiao : 291

yang : 60 tou : 109 niu : 169 duan : 292

te : 60 jun : 109 huang : 172 rao : 295

hao : 60 guo : 110 neng : 172 pang : 298

dao : 61 yo : 110 nuo : 172 ruo : 300

cai : 61 ban : 111 zhao : 174 zang : 301

feng : 62 xia : 112 deng : 175 zeng : 301

chi : 65 tang : 112 cun : 176 zuan : 304

tian : 65 cha : 112 die : 177 suan : 304

wen : 65 dai : 112 nai : 179 keng : 305

yan : 66 dou : 113 nv : 180 huai : 306

shu : 66 sun : 115 biao : 180 gei : 313

wei : 67 quan : 115 zhang : 180 cuo : 315

lu : 67 ran : 116 hou : 181 beng : 316

jie : 68 xue : 117 cao : 185 luan : 323

ai : 68 rong : 117 chong : 185 cou : 325

fang : 69 san : 117 dang : 186 ceng : 326

gou : 70 xiu : 117 qun : 188 qiong : 331

tong : 70 qing : 118 zhuang: 188 zei : 335

wu : 70 ne : 120 luo : 190 shua : 335

mo : 70 bin : 121 suo : 192 weng : 337

su : 73 run : 121 shuo : 193 zhun : 338

mu : 73 sha : 122 bian : 194 qia : 339

pai : 73 guan : 122 que : 198 nuan : 340

sou : 73 liang : 123 pao : 200 shai : 341

ling : 73 qian : 123 wai : 201 reng : 341

bu : 74 rui : 123 hun : 202 kua : 341

hui : 75 xiao : 123 mian : 202 qie : 342

dian : 75 zhou : 124 nen : 202 guai : 342

tao : 75 shou : 124 gua : 203 nue : 344

pu : 76 kan : 124 gai : 204 niang : 345

en : 76 jiang : 125 zen : 204 chui : 350

ming : 77 zhong : 125 nong : 205 diu : 352

ri : 77 pi : 125 xiong : 206 zhui : 363

tan : 77 chu : 125 lie : 207 miu : 366

cheng : 77 song : 126 cu : 208 zhua : 368

zhi : 78 huo : 127 piao : 212 jiong : 368

xiang : 79 ha : 127 lao : 214 shuan : 376

lan : 80 fen : 129 nian : 216 cuan : 376

sheng : 80 bai : 129 nin : 217 chuo : 384

fan : 80 me : 130 zan : 217 zhuai : 389

ti : 81 lv : 130 gun : 221 chuai : 393

che : 81 gan : 131 zao : 221

jing : 82 zhan : 131 miao : 221

xun : 82 kun : 132 pen : 223

lian : 82 re : 132 nao : 224

ying : 82 gong : 133 sui : 225